پمپ دنده ای و الکتروموتور شاسی شده

پمپ دنده ای و الکتروموتور شاسی شده

پمپ دنده ای و الکتروموتور شاسی شده

توضیحات

گروه صفا صنعت

پمپ دنده ای و الکتروموتور شاسی شده برای جابجایی مواد غلیظ

آشنایی با پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای برای پمپ کردن و جابجایی مایعاتی که وزن حجی بالا و فشار کم (زیر 8 بار) دارند طراحی شده اند.

مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغن کاری و بدون اصطکاک جامد یا خورنده و ناخالص باشد.

موارد ستفاده پمپ دنده ای و الکتروموتور شاسی شده :

پمپ های دنده ای گردشی برای پمپ کردن سیستم روغن کاری موتور ، سوخت، نفت، گاز، ملاس، خمیر

و دیگر مایعات خود روغن کاری که در صنعت مورد استفاده گوناگون دارند توصیه می شود.

این پمپ ها همچنین برای روغن کاری و سیستم های خنک کن ماشین های مختلف (ماشین ابزار، موتورهای احتراقی و غیره) با فشار پایین و موارد دیگر مناسب هستند.

در پمپ های دنده ای چه نوع تجهیزات ایمنی تعبیه شده است؟

پمپ دنده ای از نوع پمپ های جابجایی مثبت هستند و اگر شیر خروجی آنها بسته باشد علاوه بر تخریب تاسیسات در خروجی پمپ دنده ای ، خود پمپ نیز آسیب خواهد دید.

لذا در خروجی این پمپ ها از بای پس استفاده شده که به عنوان سوپاپ اطمینان عمل می کند.

اگر فشار کاری پمپ از مقدار مجاز و تعریف شده آن بیشتر باشد، سوپاپ باز می شود

و مایع پمپاژ شده از راه لوله بای پس به قسمت مکش پمپ انتقال می یابد.

 

سئو عصر ارتباطات مشرق زمین